tisdag 17 maj 2011

Oläsbar text på matförpackningar.

I dagens SvD uppmärksammas brister i konsumenträtten. Jag frågar statsrådet vad hon gör åt det. Om nån vecka kommer svaret.Till statsrådet Birgitta Ohlsson (FP)

Oläsbar text på matförpackningar
Som konsument tycker de flesta av oss att det är viktigt att veta näringsinnehåll och kunna jämföra olika varors sockermängd. Som mamma till en laktosintolerant sjuåring vet jag hur viktigt det är att lätt kunna få reda på hela innehållet i en vara och inte behöva ägna lång tid med letande och läsglasögon när man veckohandlar med barnen.


Sveriges konsumenter och Konsumentföreningen Stockholm har granskat matförpackningar och dess informationstext. De finner att informationen många gånger är för liten och svårläst och menar att det kan utgöra en direkt fara för allergiker och att flera matförpackningar strider mot gällande regelverk.

Med anledning av ovanstående och av granskningen gjord av Sveriges konsumenter och Konsumentföreningen Stockholm vill jag fråga statsrådet vilka åtgärder hon avser att vidta för att säkerställa att texten på matförpackningar är läsbar.

Veronica Palm (S)