onsdag 18 maj 2011

Ett land fullt av mambos

Idag har jag deltagit i en bostadspolitisk debatt på HSB:s stämma. Debatten började med att vi politiker fick titta på den här.