måndag 23 maj 2011

Men det där var inget att skryta om.

Stockholm växer med två fullastade SL-bussar om dagen och 2025 kommer vi vara en miljon Stockholmare. Men det finns 70 000 färre hyresrätter än 1970. 35 000 människor i bostadskun, varav en tredjedel är aktivt sökande.

Det är så frustrerande att se hur politiken helt har abdikerat och tror att en havererad marknad ska lösa bostadsbristen. Med en regering som vägrar ta ansvar, uat istället tar avstånd från all form av aktiv bostads-politik, investeringsstöd, klimatomställningsprogram, hyresrätts-ROT, stundentbostadsstöd, markupplåtelsediskussioner, samordning av bygg-standard, undantag från P-norm osv.

Och då passar de borgerliga i Stadshuset på att på Brännpunkt göra ett bostadspolitiskt utspel. Inte nog med att de frånsvär sig verktygen precis som sina kollegor i regeringen. Dessutom är den siffra de slår sig för bröstet med samma byggtakt som gällde vid den förra rödgröna majoriteten i Stockholm. Alltså innan Sten Nordin kom in i Stadshuset och sänkte ambitionerna. Pinsamt.