onsdag 31 augusti 2011

Det nya Slussen måste vara modernt, funktionellt, vackert och hållbart över tid.

Jag har fått många frågor. Så här kommer det. Stockholms socialdemokraters beslut kring Slussen.

Slussen är en unik plats i Stockholm och är, vid sidan av T-Centralen, regionens viktigaste knutpunkt för kollektivtrafik. Dessutom spelar Slussen en avgörande roll för att avbörda Mälaren. Att det behövs ett nytt Slussen är helt klart och det har vi Socialdemokrater med kraft verkat för i många år. Det nya Slussen måste vara modernt, funktionellt, vackert och hållbart över tid.
Socialdemokraterna i Stockholm anser att de väsentliga invändningar som vi hade mot det tidigare Slussenförslaget inte har åtgärdats. Alla partier i Stadshuset har ett ansvar att ta den allvarliga kritik som riktas mot det utställda förslaget på allvar. Vi har alla också ett ansvar för att samlas kring en bättre och långsiktigt hållbar lösning, så att ett nytt Slussen äntligen kan bli verklighet.
Representantskapet uttalar att förslaget till nya Slussen är undermåligt samt uppdrar åt kommunfullmäktigegruppen att tillsammans med landstingsfullmäktigegruppen verka för att skapa bredast möjliga politiska samförstånd kring en modern, funktionell, vacker och långsiktigt hållbar lösning som snarast kan förverkligas. Avgörande punkter vid detta skyndsamma omtag i Slussen-frågan måste vara:
att de fria siktlinjerna vid Gamla stan och Slussen värnas
att en ny bussterminal och tunnelbana till Nacka ingår i den framtida trafiklösningen
att trafiklösningen inte leder till ökad biltrafik i Gamla stan
att nya lokaler rymmer kreativ och kulturell verksamhet
att tillgängligheten garanteras enligt plan- och bygglagen och att gångstråken värnas
att handlingsfriheten inför möjliga havsnivåhöjningar säkras
att projektets finansiering säkerställs

Här finns hela beslutet.