måndag 22 augusti 2011

500 studenter per lägenhet. Det är trångt.

Idag har jag vart på upprop med mina döttrar. Tvillingarna börjar 2:an och den stora tjejen 4:an. Massor med spralliga och förväntans-fulla barn samlades i dugget på skolgården.

Och strax är det också terminsstart vid landets högskolor och universitet. Drygt 270 000 studenter har antagits i år. Det är fler än någonsin. Samtidigt berättar SFS att bara 4 av 30 studentstäder garanterar boende för studenterna inom 30 dagar. Förra året byggdes 125 studentbostäder, eller annorlunda uttryckt en ny lägenhet på 500 nya studenter. Det är trångt, väl trångt även för studenter.

Att passivt sitta och vänta som regeringen gör duger inte. Sverige har inte råd att inte ge goda förutsättningar för den som tar steget till högre studier. Ett riktat investeringsstöd som Håkan Juholt pekade på igår är ett viktigt verktyg i omställningen till en värde-buren tillväxt. För om man vill bygga en kunskapsbaserad ekonomi måste man också investera i studentbostäder.