torsdag 3 december 2009

Ett tveksamt sätt att hantera demokratin.

dagens möte med riksdagens socialförsäkringsutskott föreslog jag att vi skulle bjuda in socialförsäkringsministern. Jag tycker att vi behöver reda ut hur de nya hårdare sjukskrivningsreglerna drabbar cancersjuka. Hon har ju liksom antytt att försäkringskassan tolkar lagen fel.

Måste erkänna att jag blev förvånad när Gunnar Axén sa - Nej, utskottet behöver inte träffa ministern. Detta samtidigt som alla utanför riksdagshuset upprörs över hur cancersjuka människor kastas ut ur välfärdsförsäkringen.

Det tillhör inte vanligheterna att oppositionen hindras på det här sättet, men mer anmärkningsvärt är det att majoriteten så lättviktigt viftar bort riksdagens kontrollmakt över den verkställande makten (regeringen). Så brukar vi inte hantera den parlamentariska demokratin i det här landet.