söndag 21 februari 2010

Jag vill vara med i fler demokratiska samtal!

Ganska ofta får jag kommentarer om att jag är aktiv på lite olika sociala media. Det är i princip två typer, antingen ”Oj, va duktig du är som bloggar och twittrar.” eller ”Du har inte förstått hur man ska använda sociala medier.”

Jag har vart politiskt aktiv i mer än 20 år. För mig är har alltid samtalet vart verktyg till förändring. Ju mer samtal dess då fler är med i den demokratiska processen. Ju fler samtal jag är med i dess då bättre politiker blir jag – inbillar jag mig. För mig är sociala medier bara ännu ett sätt att föra samtal.

Jag försöker förstå vad som menas med att jag inte förstår. Ärligt, inte är det så mycket mer komplicerat än att föra andra samtal. Eller har jag missuppfattat? Som i alla samtal handlar det om att påminna sig om att det finns skäl till att man har två öron och en mun – även som politiker. ;-)