tisdag 23 februari 2010

Mitt emot mig sitter en moderat - en riktigt.

Idag recenserar Alliansfritt boken Bidragskultur av Helena Rivière. Läs recensionen här.

Helena Rivière är inte bara en mörkblå författare som specialiserat sig på myter kring välfärden, hon är också moderat riksdags-ledamot. Helena sitter mitt emot mig på socialförsäkringsutskottets sammanträden, på platsen närmast den moderata ordföranden Gunnar Axén. Hon är en av de i riksdagen som formar och försvarar moderat sjukförsäkring, bla i den hårt kritiserade artikeln om Alexandra i aftonbladet.

Det blir mer och mer tydligt hur ”nya moderaterna” bara var fejk. Vid politikens utformning och runt maktens bord sitter samma gamla moderater kvar.