lördag 6 februari 2010

Kan man lita på högern?

I varje budget sedan regeringen Reinfeldt tillträdde har de ökat klyftan i beskattning mellan löntagare och pensionärer. Idag betalar en medelinkomstpensionär varje månad 726 kr högre skatt än en löntagare med samma inkomst. Det är fullständigt ovärdigt mot de människor som jobbat ett långt liv och byggt upp vårt land.

Jag har svårt att ta det allvar när de borgerliga nu säger sig vilja prioritera pensionärernas ekonomiska situation. Pensionärer kan räkna och de har sett de verkliga effekterna av högerns politik. De går inte att lura med billiga löften ett halvår före valet.