tisdag 9 februari 2010

Kejsaren var naken, men förvirrad.

Innan jul så kulminerade kritiken mot de hårdare sjukskrivningsreglerna i och med en debattartikel av cancerläkare. De borgerliga i socialförsäkringsutskott fick panik, lovade ”lösa problemen” och ägnade helgen åt att knåpa ihop en lagändring. Som opposition lyckades vi med stöd av minoritetsskydd få till stånd ett extra socialförsäkringsutskott tillsammans med Försäkringskassan. Där ställdes många frågor kring tillämpningen.

I dag ger Försäkringskassans generaldirektör sin beskrivning av effekterna. Hon menar att man inte ska överdriva betydelsen av lagförändringen och pekar på svårigheten för handläggarna att tolka riksdagens panikbeslut för jul. Hela artikeln går att läsa här. Det som målades upp som ”lösningen” var, precis som jag påpekade då, marginellt. De enda märkbara effekterna är att rättsosäkerheten. Kejsaren var naken, men förvirrad.

Huvudproblemet kvarstår: Det finns i den nya sjukförsäkringen en sista dag då du tvingas ut ur sjukförsäkringen utan att ha återfått din arbetsförmåga. Mot detta står en rödgrön överenskommelse där den som är sjuk och inte kan arbeta ska ha rätt till sjukpenning och rätt till stöd och rehabilitering tillbaka till arbete.