tisdag 5 oktober 2010

Folkmassa, inte arvsmassa, ska ge makt.

Idag har Carl-Gustaf öppnat riksmötet. Det går till så att den talman som valts av den folkvalda lagstiftande församlingen i Sveriges riksdag ber kungen, Sveriges statschef, att öppna riksdagen så att den kan utföra sitt arbete. Ja, du läste rätt: Den folkvalda riksdagen kan inte sammanträda innan den icke folkvalda statschefen gett tillåtelse och formellt öppnat riksmötet.

Vid öppnande håller Carl-Gustaf ett litet tal. Idag talade han med stolthet om den svenska demokratiska traditionen. Ja, du läste rätt: Han som är född till att besitta rikets högsta ämbete. Han som är symbolen för den kvarvarande resten av det fördemokratiska Sverige. Han talade till den folkvalda församlingen om demokrati.

Hur man än vrider och vänder så går det inte att passa in arv av rikets högsta ämbete i en modern demokrati. Kungar och prinsessor hör hemma i sagorna. Om du också vill vara med i kampen för ett fullt ut demokratiskt Sverige, gå med i Republikanska Föreningen här.