måndag 25 oktober 2010

Jag vill debattera ojämlikheten med Borg...

…därför lämnar jag nu in följande interpellation. Om några veckor möts vi i varsin talarstol i riksdagens kammare.


Till
Finansminister Anders Borg (M)

Ojämlikhet och effekter av den förda ekonomiska politiken.
Idag pressenterar vi tre rödgröna partier ett gemensamt alternativ till regeringens budgetförslag, baserat på våra vallöften. På så sätt fullföljer vi vårt åtagande mot de väljare som röstade rödgrönt. Utgångspunkten är att vi vill skapa ett jämlikt och framgångsrikt Sverige och därför måste jobben alltid gå först.
För mig som socialdemokrat har ökad jämlikhet ett egenvärde värde som politisk strävan, men det är inte bara bra med jämlikhet, det är också smart. Jämlikhet i sig ökar social rörlighet och driver tillväxt.
Jag blir då orolig för Sveriges framtid när finansministern lägger fram ytterligare en skattesänkarbudget för riksdagen – mer av samma. Riksdagens utrednings-tjänst har analyserat de fördelningspolitiska effekterna av den förda politiken. Studien visar att den procent av befolkningen med de högsta inkomsterna fått lika mycket som de 25 procent av befolkningen med lägst inkomster. Kort sagt klyftorna har ökat och Sverige slits isär.
Min oro för Sverige och för alla oss som bor här förhandleder mig att fråga finansministern om han har någon plan på att mildra de effekter, i form av ökad ojämlikhet, som den förda ekonomiska politiken gett upphov till.


Veronica Palm (S)