fredag 8 oktober 2010

Frågan kommer inte att besvaras...

För en dryg vecka sedan ställde jag en formell fråga till social-försäkringsministen. Jag anade att jag inte skulle få svar från just henne, men frågan var ställd i enlighet med de regler som finns för hur parlamentariker ställer frågor till statsråd, en del av riksdagens viktiga kontrollmakt. Jag hade förväntat mig ett svar av social-försäkringsministern, oaktat vem som innehar posten.