onsdag 10 november 2010

Ska jag avgå?

För ett och ett halvt år sedan fick jag partikompisarnas förtroende att leda Stockholms socialdemokratiska partidistrikt och valdes till dess ordförande. Jag är fortfarande stolt och ödmjuk inför uppgiften.

Vi har nu gjort det sämsta valet sedan innan rösträttens införande – en katastrof. Jag antar att de som valt mig förväntade sig att det skulle gå bättre. Självklart måste jag ställa frågan: Ska jag avgå?

Jag ser på det så här. Med förtroendet kommer också ett ansvar. Att med buller och bång avgå nu vore oansvarigt. Jag har också ansvar att delta i processen för att forma ny politik och reorganisera. Att se till att det arbete som åter kan bygga socialdemokratin stark i Stockholm kommer igång. Inget skulle bli bättre av att nu lämna kompisarna i sticket.

På stockholmssossarnas årsmöte i april väljs ordförande efter sedvanlig nomineringsprocess. I den processen prövas mitt förtroende. Att vara förtroendevald betyder att man får förtroende från de som väljer en. Utan det förtroendet kan man inte bli vald.