torsdag 11 november 2010

Utförsäkringspolitiken ligger fast.

DN-debatt ger socialförsäkringsministern idag tydliga besked: ”Sjukförsäkringsreformen kommer i historiens ljus att kvala in bland de stora i svensk socialpolitik.” Han vill ”inte gå tillbaka till det gamla”. Det vill inte jag heller. Den hade brister.

Men när socialförsäkringsministern lägger huvudet på sned och lyssnar på kritiker så klingar det falskt. Grunden i utförsäkrings-politiken ligger fast. Den som är sjuk utförsäkras efter en av regeringen fastställd administrativ gräns – oavsett hur sjuk hon är. Här ligger hotet mot den generella välfärden och tilltron till en sjukförsäkring som fins där om olyckan skulle vara framme.