torsdag 25 november 2010

Kulla Gulla, vem är hon idag?

Socialstyrelsen visar idag att gruppen bidragsberoende barn har ökat med 10 000 barn på fyra år (samtidigt som skatterna sänkts med närmare hundra miljarder). Mer än 54 000 barn lever idag i familjer som är långvarigt beroende av socialbidrag. Klass-samhället ser inte ut som på Kulla Gullas tid. Men vilka är dom idag då, dom fattiga barnen?

Det är hon som får ont i magen när fröken säger att man ska ta med sig matsäck och 30 kronor till inträde på utflykten. Det är han som säger att han inte tycker det är kul att cykla och inte vill ha nån cykel. Det är hon som kisar mot tavlan och har svårt att hänga med på lektionerna för att mamma och pappa inte har råd med glasögon. Det är hon som vet att mamma handlar ny frukost den 20:e, när barnbidraget kommer. Det är barn som varje dag känner effekten av en politik som sliter isär Sverige.

Vart och ett av dessa barn har en egen berättelse, men delar att de outtalat vet vart gränsen går, att de skyddar, slätar över och lever det som borde vara vårt ansvar - vuxenvärldens ansvar att se till att inte ett enda barn i det här landet ska behöva leva i fattigdom.