tisdag 2 november 2010

Brott ska beivras och fusk stävjas.

Enligt skatteverkets utredning från 2007 så går vi miste om 133 000 000 000 kronor varje år på grund av skattefusk. Det handlar både om misstag och medveten brottslig handling, men enligt skatte-verket står fusket för den största delen.

Skattefusk drabbar välfärden och de skattebetalare som gör rätt för sig. Dessutom snedvrider det konkurrensen för företagare.

För att ha möjlighet att värna och utveckla välfärden, för att upp-rätthålla tilltron till skattesystemet och för att skapa rättvisa villkor för företagare måste skattefusket stävjas. Men också för att bryta en brottslig bana för en samhällsmedborgare på glid.

I riksdagen ligger nu en rödgrön motion med tio konkreta punkter för att bekämpa skattefusk.
1. Skatteparadis och skatteflykt.
2. Bekämpa penningtvätt.
3. Fullständigare informationsutbyte inom EU och Europa.
4. Bekämpa momsfusket.
5. Personal- eller närvaroliggare och oannonserade kontrollbesök.
6. Individuell skattebetalning.
7. Se över möjligheterna till ett entreprenadavdrag.
8. Prövning och återkallande av F-skattsedel.
9. Redovisningscentraler för taxibranschen.
10. Gör det lättare att utbyta information om brottsmisstänkta.

Hela motionen kan du läsa här. Lovar att återkomma och berätta hur benägen högern är att beivra brott i praktiken.