fredag 10 juli 2009

Tillgänglighet, en fråga om prioriteringar.

Tillgänglighet blir så lätt en fråga som diskuteras i negationer. Men i grund och botten är det en rättvise fråga och en fråga om att dra nytta av alla de resurser som ett samhälle har.

På arbetsmarknaden handlar det om att ge förutsättningar för alla människor att arbeta och få möjligheten att göra rätt för sig. Här för jag en seglivad kamp mot de borgerliga. Deras förändringar av sjukskrivningsreglerna gör att sjuka människor riskerar att förlora sin försörjning utan att ge stöd och hjälp tillbaka i arbete. Brisen på rehabilitering och stöd till alternativa arbetsmarknader slår också mot alla de människor som på grund av funktionsnedsättning diskriminerats från arbetsmarknaden och inte tillåts delta.

Men tillgänglighet handlar också om att det offentliga Sverige ska vara tillgängligt för alla. Idag rapporterade SvD (och nu oxå DN) att drömmen om att Stockholm ska vara världens tillgängligaste stad verkar gå om intet. Den moderatledda majoriteten i Stadshuset prioriterar, inte helt oväntat, fortsatta skattesänkningar istället för att bygga en stad för alla.