lördag 11 juli 2009

Det är inte avstämningsmötena i sig som är problemet.

F-kassans avstämningsmöten leder inte snabbare tillbaka till arbete skriver professor Hetzler på DN-debatt idag och drar slutsatsen att dessa borde tas bort. Jag kan nog tycka att det är en lite snabbslutsats att dra. Lite som att dra in stödet till Tanzania som efter decennier av svenskt bistånd fortfarande är fattigt.

Jag tror att det behövs lite djupare analys innan man skrider till verket. Vad gäller regelförändringar i sjukskrivningsprocessen så har det dock inte vart analys och eftertanke som präglat regeringens förändringar, snarare racerfart med bulldozer.

Avstämningsmötenas syfte är att göra en bedömning av bästa sättet för den sjukskrivne att komma tillbaka i arbete. Mötet i sig ger inget arbete. Istället för att avskaffa avstämningsmöten skulle jag vilja stärka förutsättningarna för att de ska kunna ge effekt – jobb. Det skulle kunna ske genom:

- Tidigare lägga avstämningsmöten så att tiden av passiv sjukskrivning förkortas. Samtidigt som F-kassans första sållning går snabbare så att arbetet fokuseras de som behöver stöd.

- Ge också arbetsgivaren lagstadgad skyldighet att delta vid avstämningsmöten. Idag är det bara den sjuke som har den skyldigheten men det är ju från arbetsplatsen hon är sjukskriven.

- Ge F-kassan verktygen att sätta in den rehabilitering som behövs för den enskilde individen. Regeringen har kraftigt minskat F-kassans resurser för köp av rehabiliteringstjänster.

- Och inte minst viktigt: Ändra regelverket! Med de nya rigida reglerna som regeringen infört så slipper arbetsgivaren sitt ansvar efter ynka 180 dagar. Då prövas den sjuke mot hela arbetsmarknaden och om hon har någon restarbetsförmåga till något arbete någonstans på arbetsmarknaden så tvingas hon säga upp sig för att gå arbetslös istället för att få stöd tillbaka i arbete.