söndag 19 juli 2009

"Skuld & Skam" -metoden fungerar inte

Idag läser jag om hur KD vill införa ett nationellt abortregister med personnummer. Ett register som inte per automatik skulle ha några positiva medicinska effekter för kvinnohälsan och som näppeligen skulle ha en avskräckande effekt för den som har oskyddat sex.

Enda skälet jag kan se är att ytterligare skuldbelägga de kvinnor som känner sin tvingade att fatta den, ofta jobbiga beslutet, att avbryta en oönskad graviditet. ”Skuld och skam” -metoden fungerade inte vid förra sekelskiftet och den fungerar inte i Polen, Nicaragua eller på Irland.

Andra delar i Miltons utredning har KD inte jublat över, som exempelvis dagen-efter-piller hos skolsköterskan. Om syftet är att minska antalet ofrivilliga graviditeter så visar all erfarenhet att det är mycket effektivare att öka tillgången till preventivmedel än skuldbelägga sexuellt aktiva kvinnor. Och rätten till fria och säkra aborter måste finnas för att säkra kvinnors mänskliga rättigheter.