måndag 21 juni 2010

På Södermalm står 400 barn utan förskoleplats.

Efter de senaste årens ned-dragningar på förskolan är nu köerna rekordlånga. Varannan småbarnsavdelning på Söder-malm har redan idag fler än 14 barn och förra veckan påtalade stadsdelsförvaltning att det saknades 400 platser till de som har rätt till barnomsorg efter sommaren.

Så går det när hutlösa skattesänkningar får gå före kvallite i välfärden. Vi socialdemokrater vill instället minska barngrupperna och återinföra målet att småbarnsgrupperna ska ha max 14 barn och storbarnsgrupperna 18. Vi vill också öka personaltätheten och ande-len utbildade pedagoger, erbjuda barnomsorg på obekväm arbetstid och återinföra en avgiftsfri sommarmånad. Det är en politik som gör att man som förälder kan vara trygg och planera för framtiden. Det är pyssligt nog att vara småbarnsförsälder.