måndag 7 juni 2010

Nej statsministern. 2% är inte en majoritet.

Den 19 maj fick statsminister Fredrik Reinfeldt frågan vad som hade hänt med dem som utförsäk-rats ur sjukförsäkringen vid årsskiftet. Han svarade: ”Större delen av de långvarigt sjukskrivna vi har tittat på återkommer till arbete eller andra insatser”.

Jag fick ett tips om att Aftonbladets ”lögndetektor” här har granskat uttalandet. Deras slutsats är att om man tolkat stats-ministerns uttalande som majoriteten av de utförsäkrade gick rakt ut på arbetsmarknaden så är det falskt.

Men eftersom "andra insatser" täcker in rehabiliteringsprogrammen och program på arbetsförmedlingen (som jag skrivit om här och här) klarar Reinfeldt ”lögndetektorn”. Men det är bara drygt två procent som har ett arbete utan stöd. Statsministern nämner heller inte att en tredjedel redan har ansökt om att få bli sjukskrivna igen.