onsdag 16 juni 2010

Blir svårt sjuka friska av att de blir fattiga?

I dagens partiledar-debatt i riksdagen ställde Mona Sahlin den berättigade fråga Blir svårt sjuka människor friskare av att bli fattiga? till Fredrik Reinfeldt.

Fick hon svar då?

Ja. Det kan man väl säga. För att citera Sahlin själv. Det är en påtagligt nöjd stats-minister.

Han hävdar inte bara att regeringens politik är rätt, utan också att den är bra för Sverige. Jag vill hävda det motsatta. En anständig sjukförsäkring är inte bara bra för var och en av oss om vi skulle råkar ut för en olycka eller bli sjuk. Det är bra för hela Sverige med ökad jämlikhet och solidaritet - det i sig driver tillväxt.