fredag 11 juni 2010

Det är snarare smart att anställa småbarnsföräldrar.

En ny SCB visar att 1 av 15 arbetsgivare helst inte vill anställa småbarnsföräldrar. Hm. Inte bra. Jag har tidigare skrivit om att barnfattigdomen ökar (med 50% sedan 2006). Om den som har försörjningsansvar inte får jobba så kommer barnfattigdomen fortsätta stiga. Det behövs både en ny regering som prioriterar jobbpolitiken, men också en ny attityd hos arbetsgivare.

Jag är övertygad om att de som säger att de inte vill anställa småbarnsföräldrar tänker kortsiktigt. Det är snarare smart att anställa småbarnsföräldrar. Okej, då och då är det öroninflammation, föräldrafika kl.15 eller förskolan ringer för att barnet kräkts efter vilan. Men just för att det är så småbarnsförälderns liv är så är det också smart att anställa henne. Hon vet att det som inte blir gjort med en gång, riskerar att aldrig bli gjort och hon vet att planera sin vardag och sitt liv för att få det att gå runt.

Om SCB:n skriver bl.a. AB & Expr.