onsdag 23 juni 2010

Läkare kritiserar sjukreglerna - igen.

De hårdare sjukreglerna, med stelbenta tidsgränser för när man kastas ut ur sjukförsäkringen ensidigt riktade mot den enskilde, gör människor pressade. Det är inte bara ovärdigt mot den som är sjuk, det ställer också läkaren i en svår situation.

Idag får regeringens hårda sjukregler åter igen kritik från läkare. För att en patient ska få sjukpenning måste läkarna lägga mer tid på att skriva intyg än på att träffa patienter, säger Monika König, psykiatriker på cancerkliniken på Karolinska.

Det är inte rimligt. Självklart är det försäkringskassan som bedömer om man har rätt till sjukpenning, och inte enskilda läkare. Men för att det ska fungera måste läkarna få möjlighet att göra sitt jobb så att inte sjuka människor hamnar i kläm mellan systemen.