torsdag 29 juli 2010

Kampen mot fattigdom hänger ihop med kampen för jämlikhet.

Jag har fått många kommentarer kring att jag är kritisk till att barnfattigdomen ökar. Kloka Lena Sommestad beskriver tydligt hur kampen mot fattigdom hänger intimt samman med kampen för jämliket.

Den etablerade fattigdomsdefinitionen i EU säger att den som är fattig har en inkomst som är lägre än 60 procent av medianinkomsten. Denna definition är nära knuten till samhällets inkomstfördelning.

Läs hela artikeln här.

Valet i höst står mellan fler jobb och ökad jämlikhet eller fortsatt sänkta skatter och ökade klyftor. Om man väljer det senare kommer fattigomen per automatik fortsätta öka fattigdomen. Det vill inte jag.