fredag 16 juli 2010

Tunt borgerligt utspel om familjepolitik.

Idag har de fyra högerpartierna gjort ett utspel riktat till barn-familjer. Du kan läsa det från källan här. Det är vaga formuleringar om gemensam föräldramånad, överväga höjt underhållsstöd och studerande föräldrars situation bör förbättras. Men det finns inga pengar och inga konkreta förslag. Och sen är det den vanliga ramsan om vårdnadsbidrag och jämställdhetsbonus. Den förstnämnda har minskat barns rätt till förskola och den sistnämnda har inte lett till ökad jämställdhet.

Vore det då inte på sin plats att summera vad de borgerliga gjort. De har ju vart regering och styrt över hur rikets resurser prioriterats under de gångna fyra åren. Hade man velat förbättra situationen för barnfamiljer så borde kanske några små steg ha tagits så man kan se riktningen.

Barnfattigdomen beräknas öka med närmare 50 procent mellan 2006 och 2010. Jämställdhetsbonusen har inte gjort föräldraförsäkringen mer jämställd. Antalet barn per anställd i förskolan har ökat till 5,4 barn 2009. Det är ett bokslut som tydligt visar att barnen fått stå tillbaka för den ideologiskt drivna skattesänkarpolitiken.

Det finns ett alternativ - en modern rödgrön familjepolitik. I vårens skuggbudget avsätter vi resurser för krafttag mot barnfattigdomen och vårt mål att antalet barnfamiljer som är i behov av försörjnings-stöd ska minska med 50 000 till 2015. Vi budgeterar för att förbättra villkoren för de ensamstående föräldrarna genom höjt underhållstöd, flerbarnstillägg och bostadsbidrag. Dessutom avsätter 100 miljoner till barnomsorg på obekväm arbetstid, 12 miljarder för att öka kvalitén i välfärden. Och har konkreta förslag för rätt till förskola för alla barn, gemensam månad när barnet är nyfött, avskaffa VAB-intygen, höjt tak i havandeskapspenningen...

Listan kan göras lång. Men sammanfattningsvis är ledstjärnan att i möjligheternas land ska alla barn ha samma chans att förverkliga sina drömmar.

Mer om utspelet: DN, svt, SvD