torsdag 1 juli 2010

Rapport från ett kallt Sverige - mina senaste besök på AF och FK.

Har ägnat två dagar åt besök på arbetsförmedlingar och försäkringskassor i södra Sverige. Jag har prata med de som tvingas verkställa utför-säkringspolitiken, och fått höra de mest hårresande historier om hur människor drabbas.

Om hon som kom direkt från psyket på S:t Sigfrids till inskrivning på arbetsförmedlingen efter utförsäkring. Om byggnadsarbetaren med hjärtsvikt som efter utförsäkring nekas återinträde i sjukförsäk-ringen och som vid 61-årsålder måste skola om sig för att sen få vara på arbetsförmedlingen. Om den utförsäkrade med djup depression som hade fobier mot att möta människor så inskriv-ningssamtalet till arbetsförmedlingen var på en parkeringsplats. Om hon som fick ersättningen sänkt med 5 000 kr bara för att hon vart sjuk för länge och utförsäkrades. Om den 60 åriga lokalvårdare som efter tre handledsoperationer inte klarar av att gripa, bära eller hålla i något och efter utförsäkring nekas återinträde i sjukförsäkringen. Och många, många fler.

Det är en ovärdig sjukförsäkring som behandlar sjuka människor så illa. De arbetsförmedlare och försäkringskassehandläggare jag mött gör verkligen sitt yttersta, men de skulle bryta mot lagen om de behandlade människor anständigt. Lagen måste ändras.