onsdag 14 juli 2010

Kö på akuten på SöS, men inte för alla.

Läser i DN om kö på akuten på SöS. Vill påminna om att i det moderatstyrda Stockholm är det möjligt att köpa sig före i kön.
Så ges vård efter plånbok och inte efter behov.