tisdag 10 augusti 2010

Bokslutsrevision av moderaterna.

socialdemokraterna.se kan du läsa om en politik för ett möjlig-heternas land med fler jobb, bättre välfärd och ökad jämlikhet.

Det är alternativet till den moderata politik fått genomslag i Sverige i fyra år. Nu granskar vi vallöften och svek. Ett land med ökade klyftor, massarbetslöshet och skattesänk-ningar till vilket pris som helst tonar fram.