söndag 22 augusti 2010

Världens bästa förskola kan bli ännu bättre, men då måste man välja välfärd före stora skattesänkningar.

Som vän av generell välfärd, som förälder och som utbildad barn-skötare är jag orolig. Världens bästa förskola tillåts inte utvecklas. Tvärtemot hotas den. Den borgerliga regeringens politik håller på att utarma förskolan. Inga nya resurser tillförs. Medvetna beslut som vårdnadsbidrag och nya pengsystem drar undan resurser. Personaltät-heten har minskat från 5,1 till 5,4 barn per vuxen, alltså motsva-rande ett barn till i varje barngrupp i hela landet.

Idag presenterade (S) en samlad vision om förskolan i rapporten Välfärd eller stora skattesänkningar – Försvara förskolan.

Vi säger ett tydligt Nej till förskolefientlig politik istället vill vi:
  • Ändra skollagen så att alla barn har rätt till 30-timmarsvecka i förskolan - Den som blir storasyster eller vars pappa förlorar jobbet ska inte straffas genom att bli av med sin egen tid med kompisar.
  • Avsätta 100 miljoner i stimulans för att kommuner ska erbjuda barnomsorg på obekväm arbetstid. – Så upprättar man en modern arbetslinje med rätten till arbete och barnets bästa i fokus.
  • Avsätta 1 miljard för förbättrad kvalitet i barnomsorgen och ökad personaltäthet. – Barn behöver tid, vuxna som har tid att se, lyssna, lära och leka.
  • Säkerställa syskonförtur - Slumpen eller förmågan att navigera i byråkratins labyrinter ska inte avgöra vilken förskola ett barn går.