tisdag 24 augusti 2010

Sluta med (klapp)-jakten på pensionärer

Det börjar nästan bli pinsamt med överbud i skattesänkningar till pensionärerna. Den ena lovar det och den andra lovar lite till och i en förhandling fick den ena igenom det och den andra ville egentligen ännu mer.

Allt sedan den borgerliga regeringens första budget betalar pension-ärer högre skatt än löntagare med samma inkomst. Idag är det för en medelpensionär drygt 700 kr varje månad.

Alla fyra borgerliga partier tycker det är rätt, men de motiverar det lite olika. Moderaterna säger att det är en ”bärande del av jobb-politiken”. Men att straffbeskatta pensionärer har inte gett fler jobb. Kristdemokraterna säger att pensionärer har lägre omkost-nader och därför kan avstår mer. Men det gör de ju redan, genom att pensionen är lägre än lönen. Nu får de betala dubbelt för att de inte längre jobbar.

För mig handlar frågan om pensionärsskatt om moral och anstän-dighet. Jag tycker inte att den som jobbat ett långt liv och byggt upp det är samhället ska straffas. Pension är inget bidrag, utan att betrakta som uppskjuten lön och ska därför beskattas lika som lön.

Jag är stolt över den tydliga S-politiken som lovar rättvisa skatter, och med en rödgrön skuggbudget som redan nästa år kan halvera klyftan i skatt mellan lön och pension.