torsdag 26 augusti 2010

Sveriges tillväxt börjar med barnens uppväxt.

…och det gör också vår rödgröna regeringsplattform. Idag pressen-terades första delen av den - Högre kvalitet i Förskolan. Läs här.

Efter idag kan ingen säga att det inte är nån skillnad i politiken. De fyra högerpartierna pressenterar sina ambitioner för de kommande fyra åren. Det blir pinsamt tydligt hur moderaterna styr hela borg-ligheten. Ambitionerna är: tarrattada - sänkt skatt... Punkt.

Mot det står en samlad rödgrön opposition som sätter barnen först och vågar visa vad valet handlar om – Välfärd eller stora skatte-sänkningar.