lördag 11 september 2010

Det behövs en ny sjukförsäkring tycker Anne, Mona...och jag.

Sverige behöver en anständig sjukförsäkring där den som är sjuk och inte kan arbeta får aktivt stöd tillbaka till arbete och sjukpeng under den tid det tar. Dessutom behövs en sjukförsäkring som tillåts se människor som indivier och som tar vara på varje människas kraft och vilja till arbete utifrån hennes förmåga. Om det skriver Anne och Mona klokt på brännpunkt.