fredag 9 september 2011

För knubbig för en barnförsäkring.

I dagarna har vi sett flera exempel på barn som inte platsar i barnförsäkringen. Här och här tex. Motiven är allt från lättare handikapp till ett BMI som försäkringsbolagen tycker är för högt. Det är självklart oacceptabelt. Det skapar otrygghet för många familjer och kan få stora konsekvenser för barnet i framtiden.

När försäkringsavtalslagen togs fram av den tidigare (S)-regeringen var det tydligt att utgångspunkten är att alla ska ha möjlighet till en försäkring med goda villkor. Dessutom tydliggjordes att det är viktigt att lagstiftningen följs upp. Mer än fem år har nu gått sedan lagen trädde i kraft och allt fler barn och familjer råkar illa ut. Det är hög tid för regeringen att ta sitt ansvar för uppföljningen. För mig är det självklart att alla barn ska ha möjlighet att få en försäkring med goda villkor