måndag 12 september 2011

Norge går till kommunval idag.

Vi som inte har rösträtt i det norska valet kan ändå stödja kampen för frihet, solidaritet och jämlikhet. Så här: