tisdag 20 september 2011

På bostadsfronten intet nytt.

Under de senaste fem åren har bostadsbyggandet i Sverige gjort tvärstopp. Reegeringen har abdikerat till förmån för helt fria marknadskrafter. In i det sista hoppades jag att regeringen på något sätt skulle vilja ta ansvar och börja föra en bostadspolitik. Men nu har statsbudgeten för nästa år landat i riksdagen och på det bostads-politiska området är den tom. Pinsamt tom.

Mer än en kvarts miljon unga vuxna vill ha en egen bostad. Åt detta gör regeringen ingenting. Det enda man kan spåra i den halvmeter höga bunten papper som är statsbudgeten är att regeringen under vill göra en ”analys av ungdomars bostadssituation”. Men hallå. Det är mer politik och inte mer analys som behövs för att bygga Sverige starkt in för framtiden.

Till skillnad från regeringen tycker jag att alla människor ska ha möjlighet att leva i bra bostäder till rimliga kostnader och i en trygg boendemiljö. Bostadspolitiken är en grundläggande del i den generella välfärdspolitiken, men också central för en långsiktigt hållbar utveckling och tillväxt. Den bristande bostadspolitiken sätter hinder för människor att flytta för att pröva ett nytt arbete eller påbörja en utbildning. Om man vill bygga Sverige starkt inför framtiden måste man bygga bostäder.

Andra skriver också om budgeten här är några.