torsdag 13 juni 2013

Nedgång i bostadsbyggandet i Stockholm slår mot möjligheten till jobb och tillväxt i hela landet.

Bostadsbyggandet i Stockholmsregionen fortsätter gå kräftgång. Under 2012 påbörjades endast 6 600 bostäder. Detta med en inflyttning på närmare 40 000 varje år och med ett ackumulerande underskott av bostäder på runt 100 000.

Att bygga fler bostäder är både viktigt för den enskilde, för de unga som vill flytta hemifrån och den som vill komma hit för att kunna ta ett jobb eller en studieplats. Men en fungerande bostadsmarknad är också en förutsättning för att näringslivet ska kunna rekrytera rätt kompetens. Att bygga fler bostäder ger alltså möjlighet till fler jobb och ökad tillväxt. Dessutom ska ju bostäderna byggas, och det ger jobb både direkt och indirekt.

Kort sagt. Bristen på en aktiv politik för ökat bostadsbyggande är ett slöseri. Sverige har inte råd att avstå från de jobb och den förutsättning för tillväxt som ett ökat bostadsbyggande ger.

Rapporten Läget i länet