torsdag 27 juni 2013

Mycke snack och lite verkstad.

Sju år med ökande ungdomsbostadsbrist, idag står 290 000 unga vuxna utan bostad i Sverige. Och sju år av sjunkande nyproduktion av bostäder, idag den lägsta nyproduktionen av små lägenheter på mer än två decennier. Då väljer landets bostadsminister att skriva om problemen. Bra. Bra att han se alla de unga som inte släpps in i vuxenvärlden. Men ärligt talat herr minister, du är ytterst ansvarig för en politik som går i rakt motsatt riktning.

Jag vill inte tvivla på dina ambitioner. Men med bara ett år kvar på regeringsperioden borde det vara slutsnacakat. Det behövs inte fler löften, det behövs leverans - lite verkstad helt enkelt.