söndag 16 augusti 2009

Jämställdhetsglasögonen gör politiken tydligare

Det senaste dryga året har varit tufft för Sverige och många svenskar. Det socialdemokratiska partiet och fackföreningsrörelsen har fokuserat på krisens effekter för löntagarna. Det är logiskt då löntagarnas rättigheter är centrala och det som tydligast visar på skillnaderna i svensk politik.

Just därför var Mona Sahlins sommartal igår så rätt. Löntagarnas rättigheter är kärnan, men vi måste också våga se fler konflikter och se att alla löntagare inte drabbas på samma vis av regeringens usla politik. Med ett tydligt kvinnofokus och med jämställdhetsglasögonen på blir politiken än tydligare.