onsdag 12 augusti 2009

Sanningen är att männsikor kastas ut ur välfärdsförsäkringen

Idag rapporterar F-kassan om vad som skett med de som fått sin ersättning indragen, trots att de inte kan gå tillbaka till arbete. Det visar att runt var femte som blivit utförsäkrad efter att passerat 180-dagarsgränsen har sökt socialbidrag för att klara sin försörjning. Det är i sig fruktansvärt att de nya reglerna i sjukförsäkringen medvetet kastar ut människor till socialbidrag. Men man måste också fråga sig vad de andra gör. Är det hon som börjar plocka ut pension redan vid 61? Är det han som har byggde ett litet torp när barnen var små? Är det han som bor i bostadsrätt? Är det hon som tvingas leva på mannens lön?

Oavsett hur människor löser situationen så ställer regelsystemet människor utanför välfärdsförsäkringarna. Att vara ekonomiskt beroende av sin man, av någon annans välvilja eller av socialbidrag gör inte att människor blir friskare. Det blir inte lättare att komma tillbaka i arbete för att man blir fattig.

DN:s rapportering är tendentiös. Istället för att rapportera om läget för de som kastats ut ur försäkringen redovisar man hur många av alla som avslutat sin sjukskrivning under en period som tvingas till socialbidrag, alltså även hon som fick influensa och avslutade sjukskrivningen med att gå tillbaka till jobbet. Det är att blanda äpplen och päron och att spela med statistik. I en sjukförsäkring värd namnet har den som är sjuk rätt till ersättning, men självklart inte den som inte är sjuk. Det alarmerande i rapporten är att var tionde avslutat ärende var någon som helt sonika kastades ut och av dessa har alltså 20 procent tvingats till socialkontoret för att klara sin försörjning.