torsdag 6 augusti 2009

Välfärden ska också motverka oröttvisor.

På dagens DN-debatt ger Timbros välfärdsansvarige, den förre MUF-ordföranden Idegard, råd till regeringen. I korthet går det ut på att sluta ”ösa pengar” över kommunsektorn. Han pekar på att kommunerna gör en hel massa som inte har med välfärd att göra och som människor borde betala själva och exemplifierar med kultur och fritid.

För mig är hela syftet med att ha en gemensam välfärd att utjämna orättvisor och att alla ska få del av samma höga kvalitet utan att behöva köpa sig tillägg. Då är kultur- och fritidsverksamhet en viktig del av välfärden.

Barnfattigdomen växer. Bara i Stockholm lever fler än 7 000 barn i familjer som behöver försörjningsstöd. För dessa barn ger öppna parklekar, kommunala badanläggningar och kollo en bra sommar. Det är ett sätt att utjämna orättvisor mellan barn som är födda i familjer som har och familjer som har det lite mer knapert. Kultur- och fritidsverksamheten är, i sin egenskap som kompensatorisk och utjämnande, en del av välfärdens kärna.