söndag 30 augusti 2009

Grövre maskor i välfärdsnätet.

De hårt kritiserade förändringarna i sjukförsäkringen som den borgerliga regeringen införde förra sommaren börjar nu visa på effekt. Dagligen får vi rapporter om sjuka människor som tvingas säga upp sig, människor som kastas rakt ut i ingenting och den oro som människor känner över att det finns en sista dag i försäkringen, oavsett hur sjuk du är.

Aftonbladet pekar idag på ännu ett glapp i försäkringen. Alla de människor med tidsbegränsad sjukersättning (förtidspension) som nu helt mister sin försörjning när regeringen helt sonika tagit bort den. Idag kan du bara beviljas sjukersättning om du kan göra troligt att din ”arbetsförmåga kommer att vara nedsatt för all överskådlig framtid”.

Det betyder att den som har en botbar sjukdom med lång behandling, som cancer exempelvis, hamnar helt utanför. Den som har ett års cellgiftsbehandling kvar när hon förbrukat den sista sjukpenningdagen är hon ute – helt utan försörjning. Otryggheten sprider sig och maskorna i trygghetsnätet blir allt grövre, inte bara för de som har det allra tuffast utan även för alla oss andra som kan drabbas av sjukdom.