tisdag 3 november 2009

Graviditet är ingen sjukdom.

Graviditet är ingen sjukdom. Men man kan ha en ”nedsatt arbetsförmåga” som en följd av graviditet – foglossning, lågt blodtryck, svullna fötter, ständigt illamående… Den som har nedsatt arbetsförmåga och inte kan arbeta, ska ha rätt till sjukpeng, även om det är graviditet som är grunden till att man inte kan arbeta. Allt annat är bara bevis för att händelser i kvinnokroppen inte tas på alvar.