onsdag 18 november 2009

Rätt stöd i rätt tid är bättre än utförsäkring.

Försäkringskassan visar idag i en ny rapport att var tionde 40- 49 åring har någon form av sjukersättning. Det visar att det behövs en helt ny politik med reell rehabilitering. Med rätt stöd i rätt tid kan fler människor få möjligheten att komma tillbaka till arbete. Regeringen försöker lösa problemet genom att ta ifrån människor deras ekonomiska trygghet. Det är inte någon lösning, även om det snyggar till statistiken för regeringen. Trygghet är en viktig förutsättning för att kunna ta till sig rehabilitering och kunna komma åter i arbete.

Det regeringen gör nu kommer att kosta, med ökade sociala klyftor och barn som tvingas växa upp i fattigdom som följd. Den här regeringen vann valet på att de skulle bryta utanförskapet och tills idag har samma utanförskap ökat med 70 000 personer sedan valet.

Jag vill ha en sjukförsäkring som både ger hjälp att snabbt komma tillbaka till jobb och ekonomisk trygghet under den tid det tar. Att kasta ut sjuka människor rakt ut i kallt vatten och hoppas på att de ska simma är inte en människovärdig väg att minska ohälsotalen.