söndag 29 november 2009

Att reparera välfärdsförsäkringarna handlar också om att öka rättssäkerheten.

Jag tycker det finns skäl att se på möjligheterna till en historiskt baserad sjukpenninggrundande inkomst (SGI). Med dagens teknik borde det kunna gå att göra utan att gå år tillbaka i tiden. En historisk SIG skulle både kunna öka rättssäkerheten och minska risken för missbruk. Rätt ersättning i rätt tid skulle kunna vara mer möjligt.

Det är mycket som behöver göras för att reparera och öka tilliten till välfärdsförsäkringarna. Att ingen i ett rödgrönt Sverige ska vara försäkringslös är min utgångspunkt, och förslag kring detta har jag skrivit mycket om och kommer att fortsätta. Men jag vill också betona rättssäkerheten och titta vidare på möjligheterna till historisk SGI. Samtidigt ser jag de problem det kan innebära för den som är ny på arbetsmarknaden och detta måste finnas en lösning på innan en historisk SGI blir verklighet.

Jag måste dock säga att jag blir orolig när regeringen talar om historisk SIG, och att det per automatik ses som ytterligare ett sätt att minska ersättningen till föräldrar, sjuka, arbetsskadade och den som är hemma och vårdar sjuka barn.