fredag 6 november 2009

I ett rödgrönt Sverige är ingen Försäkringslös.

I en gemensam motion avslår i dag SVMP regeringens förslag för att hantera de sjuka människor som nu kastas ut ur sjukförsäkringen. Vi har hela tiden röstat nej till regeringens försämringar i sjukförsäkringen. Nu tar vi första steget i att formulera en gemensam ny politik för en ny regering.

I motionen beskriver vi att vi vill ha en sjukförsäkring som ger människor hjälp och stöd att snabbt komma tillbaka till arbete och ekonomisk trygghet under den tid rehabiliteringsarbetet tar. Sjukförsäkringen ska ersätta inkomstbortfall, vara generell och finansieras solidariskt. Den ska också vara en brygga tillbaka till arbetslivet, ett arbetsliv där alla människors vilja och förmåga till arbete tas tillvara.

Mitt i allt elände kring sjukförsäkringen så är jag ändå glad att vi har en samlad opposition som vill något annat. Här kan du läsa hela motionen.