onsdag 5 maj 2010

Axén tänker fritt.

Har just paneldebatterat socialförsäkring på Svensk Socialpolitisk Förening (SSF).

Gunnar Axén (M) kör sin vanliga retorik om hur glada alla sjuka människor är nu när regeringen ger dom nya möjligheter på arbets-förmedlingen. (SIC!). Men det som gjorde att jag hoppade till var när Axén skulle ”tänka fritt om framtiden”.

Han argumenterade hårt för vikten av avgiftsdifferentiering beroende på risk, alltså den som jobbar i en bransch med hög risk för olycka eller sjukdom ska betala en högre avgift till sjukförsäk-ringen. Men hallå. Så der räcker inte med att butiksbiträdet har en dålig arbetsmiljö, ett arbete som sliter ut i förtid, en låg lön och ofrivilligt jobbar deltid? Hon ska dessutom betala mer till sjukförsäkringen om Gunnar Axén får bestämma.

Enligt rykten kan man se hela SSF:s seminariedag som avslutades med vår debatt på kunskapskanalen på måndag.