onsdag 19 maj 2010

Hur är det med dom 140 om dagen egentligen?

I varje debatt med en moderat, och det är många, så är deras försvar för att de katastrofata försämringar de i raketfart har genomfört i sjukförsäkringen att det innan valet förtidspensione-rades 140 människor om dagen (föga tröst för den sjuke som utförsäkras idag). SvD har nu benat ut detta i sin faktakoll och visat att det inte stämmer.

Jag är den förste att säga att det fanns brister sjukförsäkringen tidigare. Människor föll mellan stolarna, många fick inte tillräckligt stöd för att komma tillbaka till arbetslivet. Dit vill vi inte tillbaka. Politik måste gå framåt. Jag vill ha en sjukförsäkring som ger den som är sjuk både individuellt stöd att komma tillbaka till arbete och ekonomisk trygghet under den tid det tar.