tisdag 4 maj 2010

En galen verklighet för sjuka utförsäkrade på arbetförmedlingen.

Idag har jag träffat några av Sveriges mest frustrerade yrkesgrupp – arbetsförmedlare som jobbar med introduktionsprogrammet för utförsäkrade. Enligt ST:s undersökning bland förmedlare ser de att 82 procent av de utförsäkrade behöver mer medicinsk vård eller rehabilitering.

De jag träffade höll just på att avsluta första kullen utförsäkrade. Av deras sökande var det 50 procent som inte har arbetsförmåga nog att gå i något av AF:s program utan lämnas tillbaka till försäkring-skassan. Alltså sjuka människor som kastas ut ur sjukförsäkringen, får sänkt ersättning och efter en kartläggning på tre månader visar sig vara så sjuka att de inte en sen gång kan gå på möten på arbetsförmedlingen.

Vad händer med dessa människor då? Jo de prövas av försäkrings-kassan om ifall de är tillräckligt illa där an för att få komma tillbaka in igen. De berättar om ett samtal från försäkringskassan om en person som kassan tyckte borde vara kvar på AF. Ni har ju nästan inte prövat någon aktivitet för honom. Men det berodde ju på att han låg på sjukhus berättade arbetsförmedlarna. Dessutom vet vi att var tionde av de som utförsäkrats ur sjukersättningen är 0-klassade och alltså inte har någon rätt till ersättning alls.

Den andra hälften utförsäkrade då, om de kommer få jobb? Nej, men de har en arbetsförmåga till att gå in i jobb och utvecklingsgarantin.